Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace

Dodáváme ekonomicky výhodné interaktivní kurzy spojené s případnou praxí na pracovišti. Certifikovaný lektor přímo z klinické praxe (DIP, DIOP, ARO, LDN a sociální zařízení).

Co je Bazální stimulace?

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul profesor Andreas Fröhlich, speciální pedagog,  při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi v rámci výzkumu pro svou disertační práci. Do ošetřovatelské péče byl přenesen prof. Christel Bienstein.

Pro koho je Bazální stimulace určena?

Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení nebo nedonošené děti.

Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.

Bazální stimulace je  uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. Pro mnoho pacientů se změnou vnímání se stala neodmyslitelnou součástí života.

 

FACEBOOK